大華嚴寺各分會 |  加入會員 |  回首頁 |  連絡我們 | 行動版  
  大華嚴寺公告
網站全文檢索
   
全球華嚴網站
大華嚴寺-和上弘法G+
海雲繼夢博客
空庭網路書店
大華嚴寺粉絲專頁.喊個讚!
大華嚴寺官網
海雲和上微博弘法頻道
海雲和上HD講經-Youtube網路電視台
華嚴facebook
語音弘法
   線上華嚴電子文庫
   漢文電子大藏經
   CBETA電子佛典集成
   空庭書苑網路書店
   推薦! youtube‧大華嚴寺影音頻道
  目前所在 : 華嚴首頁 > 關於大華嚴寺 > 大華嚴寺公告
大華嚴寺公告 護持功德名單
 
護持2016【2015年12月25日至2016年1月2日-乙未華嚴海會】法會功德主芳名錄
上稿人- 究竟依編輯小組 2015-09-02
隨喜護持【2015乙未華嚴海會】法會功德
護持【2015乙未華嚴海會-護摩木】功德
略談『華嚴海會』
華嚴海會的開端是迎請三寶,以《九會請佛儀》為代表,一一以香花迎請《華嚴經》中七處九會所有的諸佛菩薩,還有華嚴海會中特有的「傳供」儀式,以及修持「護摩火供法」,此間還有 海雲和上的隨堂開示,法會圓滿日更舉辦「焰口法會」。
上一則回目錄下一則
乙未年 華嚴海會
2015年12月25日至2016年1月2日

每年年冬歲末舉辦的「華嚴海會」,是大華嚴寺行之有年的一個傳統,海會的主軸是禮拜華嚴萬佛──《華嚴法界綸音讚佛儀》,海會的開端是迎請三寶,以《九會請佛儀》為代表,一一以香花迎請《華嚴經》中七處九會所有的諸佛菩薩,還有華嚴海會中特有的「傳供」儀式,以及修持「護摩火供法」,此間還有 海雲和上的隨堂開示,法會圓滿日更舉辦「焰口法會」。

華嚴海會修法的核心是以普賢十大願王中「禮敬諸佛」、「稱讚如來」、「廣俢供養」為核心,《華嚴經》號稱經中之王,一一遍禮《華嚴經》中法界十方三世一切諸佛,其功德尊勝不可思議。同時藉由禮敬法界萬佛的加持力,以及行者結界功德,復得華嚴護摩法、焰口法會之威神力,普皆迴向,廣渡六道,與會及護持者亦可超薦先祖、冤親債主,消災解冤,為過往親眷增益福報。

這場年度定課,目的除在祈使眾生得大福祐之外,更希望幫助與會者拓展心量,破除心理障礙,感受十方三世一切諸佛的存在,積累善根福德等菩提道上的各種資糧,人生得自在無礙。

行法殊勝,機緣難得,這樣一場華嚴大法之盛筵,豈可錯過?敬邀與會!
---------------------
●護持2015/12/25-2016/1/2【2015乙未華嚴海會-護摩木】功德主:(一單位一支護摩木)
陳志聰 (諸事吉祥如意,身心康寧自在,福德智慧圓滿。) 、余靜、宋俊華(中國上海市)、宋振中+徐福云+普游(中國北京通州)、江洵美+詹文忠.詹怡如.詹怡欣.詹怡慧+許寶玉.江榮財.洪雅蘭.江懋岳+江懋榆+江錢保歷代祖先+黄其誠歷代祖先+詹朝宗歷代祖先+洪張阿好歷代祖先+江洵美無緣子女、盧靜瑜+林宏穎、唐天福闔家、周宛靜、楊東昇(祈求工作順利,身體健康)、林長明+林恒毅(新加坡)、普游 王淑霞、宋伯超 宋存德(中國北京)、奉納:十一面觀音菩薩| 願:一切結界工程與閉關順利圓滿及補闕 |願主:能明、陳彥勳 (普願 大華嚴寺 會務增上 人材齋聚 資財充盈 一切籌備事宜 順利圓滿)、陳彥勳 (普願世尊 甘露聖教 普明照世間)、陳彥勳 (普願眾生 消除諸障 增長淨信 求向大乘 离諸怯弱 速入堅信 決定法門)、陳彥勳 (祈願本尊 大威 神力 加持)

●護持2016「華嚴海會─護摩法之五藥五穀五香」供養功德
林長明、林恒毅(新加坡)、邱麗娟、陳頤真、江素芬、一切眾生、一切護法、蔡惠卿、陳素賢、陳素淨、陳彥勳(新加坡)、查顯義闔家、洪玉屏全家、黃任鴦闔家×2、如母有情誠施供、陳淑蓉、唐天福闔家、點亮*心燈*誠願 {願諸眾生 永具安樂及安樂因;願諸眾生 永離眾苦及眾苦因;願諸眾生 永具無苦之樂 真心怡悅;願諸眾生 永離貪嗔之心 住平等舍(吳國權&李秀芸合家敬上)(中國廣州市)、迴向法界一切眾生、得星國際公司金剛地神與四境眾生與過未現在全體員工、吳文謙全家(身心健康 事業順利)×2、董佳盈


●隨喜護持2015【2015年12月25日至2016年1月2日-乙未華嚴海會】法會功德主(依請購次序排列)


-祈求事業大利樂-隨喜護持[乙未年華嚴海會]:《瑜伽焰口》功德
楊東昇×5、張鴻宇、三寶弟子、孫文輝、點亮*心燈*誠願:上報四重恩,下濟三途苦;若有見聞者,悉發菩提心(中國廣州市)、陳振益×2、許躍瀚、點亮*心燈*誠願 {願諸眾生 永具安樂及安樂因;願諸眾生 永離眾苦及眾苦因;願諸眾生 永具無苦之樂 真心怡悅;願諸眾生 永離貪嗔之心 住平等舍(中國廣州市)、tai yi zhao(馬來西亞)×2、一切眾生、一切護法、蔡惠卿、陳素賢、陳素淨、陳彥勳(新加坡)

-祈求家宅皆吉--隨喜護持[乙未年華嚴海會]:《九會請佛儀》功德
張鴻宇、余新友(中國上海市)、林才東合家(普皆迴向)(中國四川成都市)、點亮*心燈*誠願:上報四重恩,下濟三途苦;若有見聞者,悉發菩提心(中國廣州市)、陳王文+吳春來、張開雲、陳志銘、憶恩 請佛住世 釋提恒因尊天, 憶恩 請佛住世 大梵王尊天, 憶恩 世間大慈悲父 南無本師釋迦牟尼佛, 憶恩 求法離長安 諸僧眾, 憶恩 為法譯經典 諸僧眾, 憶恩 過去莊嚴劫千佛, 憶恩 現在仁賢劫千佛, 憶恩 未來星宿劫千佛, 憶恩 過去正法明如來, 憶恩 千光王淨住如來, 憶恩 觀世音如來, 憶恩 甘露王如来, 憶恩 妙色身如來, 憶恩 廣博身如來, 憶恩 离怖畏如来, 憶恩 多寶如來, 憶恩 過去毘婆尸佛, 憶恩 尸弃佛, 憶恩 毘舍浮佛, 憶恩 拘留孫佛, 憶恩 拘那含牟尼佛, 憶恩 迦葉佛, 憶恩 本師釋迦牟尼佛, 憶恩 聖觀音, 憶恩 千手千眼觀音, 憶恩 馬頭觀音, 憶恩 十一面觀音, 憶恩 準提觀音, 憶恩 如意輪觀音, 憶恩 啟蒙導師 演培法師, 憶恩 上師, 憶恩 實叉難陀法師, 憶恩 鳩摩羅什法師, 憶恩 玄奘法師, 憶恩 惠能大師, 憶恩 密勒日巴尊者, 憶恩 杜順和尚, 憶恩 智儼大師, 憶恩 賢首國師, 憶恩 清涼國師, 憶恩 宗密大師(新加坡)、憶恩 善無畏大士, 憶恩 金剛智大士, 憶恩 大廣智不空大士, 憶恩 一行大師, 憶恩 惠果大師, 憶恩 空海大師, 憶恩 藥師琉璃光如来, 憶恩 日光遍照菩薩, 憶恩 月光遍照菩薩, 憶恩 文殊師利菩薩, 憶恩 觀世音菩薩, 憶恩 得大势菩薩, 憶恩 無盡意菩薩, 憶恩 寶擅華菩薩, 憶恩 藥王菩薩, 憶恩 藥上菩薩, 憶恩 彌勒菩薩, 憶恩 救脱菩薩, 憶恩 宫毗羅大將, 憶恩 伐析羅大將, 憶恩 迷企羅大將, 憶恩 安底羅大將, 憶恩 頞儞羅大將, 憶恩 珊底羅大將, 憶恩 因达羅大將, 憶恩 波夷羅大將, 憶恩 摩虎羅大將, 憶恩 真达羅大將, 憶恩 招杜羅大將, 憶恩 毗羯羅大將, 憶恩 世間大慈悲父 南無本師釋迦牟尼佛, 憶恩 文殊師利法王子菩薩, 憶恩 地藏菩薩, 憶恩 師子奮迅具足萬行如來, 憶恩 覺華定自在王如來, 憶恩 一切智成就如來, 憶恩 清淨莲華目如来, 憶恩 無相如来, 憶恩 無邊身如來, 憶恩 寶性如来, 憶恩 波頭摩勝如来, 憶恩 師子吼如來(新加坡)、憶恩 拘留孫佛, 憶恩 毘婆尸佛, 憶恩 寶勝如来, 憶恩 寶相如来, 憶恩 袈裟幢如来, 憶恩 大通山王如来, 憶恩 淨月佛, 憶恩 山王佛, 憶恩 智勝佛, 憶恩 淨明王佛, 憶恩 智成就佛, 憶恩 無上佛, 憶恩 妙聲佛, 憶恩 滿月佛, 憶恩 月面佛, 憶恩 財首菩薩, 憶恩 定自在王菩薩, 憶恩 無盡意菩薩, 憶恩 解脱菩薩, 憶恩 普賢菩薩, 憶恩 普廣菩薩, 憶恩 觀世音菩薩, 憶恩 虛空藏菩薩, 憶恩 普光藏菩薩, 憶恩 甚深藏菩薩, 憶恩 威德光明藏菩薩, 憶恩 雲音藏菩薩, 憶恩 金剛藏菩薩, 憶恩 普音不動威光藏菩薩, 憶恩 普名稱威光藏菩薩, 憶恩 山王不動威光藏菩薩, 憶恩 普現眾像威光藏菩薩, 憶恩 十力清淨威光藏菩薩(新加坡)、憶恩 大功德尊天, 憶恩 大辯才尊天, 憶恩 大梵王尊天, 憶恩 大帝釋尊天, 憶恩 東方持國尊天王, 憶恩 南方增長尊天王, 憶恩 西方廣目尊天王, 憶恩 北方多聞尊天王, 憶恩 大摩尼支尊天, 憶恩 摩醯首羅尊天, 憶恩 金剛密跡尊天, 憶恩 散脂大將尊天, 憶恩 大德韋馱尊天, 憶恩 菩提樹王尊天, 憶恩 堅牢地神尊天, 憶恩 訶利帝喃尊天, 憶恩 日宮太陽尊天, 憶恩 月宮太陰尊天, 憶恩 鬼子聖母尊天, 憶恩 婆竭龍王尊天, 憶恩 星宮月府尊天, 憶恩 閻摩羅王尊天, 憶恩 緊那羅王尊天, 憶恩 雷神大將尊天, 憶恩 彌樓燈菩薩, 憶恩 大燈菩薩, 憶恩 法燈菩薩, 憶恩 照十方燈菩薩, 憶恩 普燈菩薩, 憶恩 破一切暗燈菩薩, 憶恩 照一切處燈菩薩, 憶恩 決定照燈菩薩, 憶恩 月燈菩薩, 憶恩 日燈菩薩, 憶恩 普眼菩薩, 憶恩 普化菩薩, 憶恩 普慧菩薩, 憶恩 普目菩薩, 憶恩 普光菩薩, 憶恩 普明菩薩, 憶恩 普照菩薩, 憶恩 普幢菩薩, 憶恩 普覺菩薩, 憶恩 思無量義菩薩, 憶恩 無邊光菩薩(新加坡)、憶恩 日月燈明如來, 憶恩 華光如來, 憶恩 光明如來, 憶恩 名相如來, 憶恩 閻浮那提金光如來, 憶恩 多摩羅跋栴檀香如來, 憶恩 大通智勝如來, 憶恩 法明如來, 憶恩 普明如來, 憶恩 山海慧自在通王如來, 憶恩 蹈七寶華如來, 憶恩 天王如來, 憶恩 一切眾生喜見如來, 憶恩 具足千萬光相如來, 憶恩 威音王如來, 憶恩 日月淨明德如來, 憶恩 淨華宿王智如來, 憶恩 智剛吼自在相王如來, 憶恩 歡喜藏牟尼寶積如來, 憶恩 燃燈佛, 憶恩 華足安行佛, 憶恩 須彌頂佛, 憶恩 師子音佛, 憶恩 師子相佛, 憶恩 虛空住佛, 憶恩 常滅佛, 憶恩 帝相佛, 憶恩 梵相佛, 憶恩 度一切世間苦惱佛, 憶恩 多摩羅跋栴檀香神通佛, 憶恩 須彌相佛, 憶恩 雲自在佛, 憶恩 雲自在王佛, 憶恩 壞一切世間怖畏佛, 憶恩 空王佛, 憶恩 雲自在燈王佛, 憶恩 雲雷音王佛, 憶恩 雲雷音宿王華智佛, 憶恩 娑羅樹王佛, 憶恩 寶威德上王佛, 憶恩 釋迦牟尼佛, 憶恩 金刚不壞佛, 憶恩 寶光佛, 憶恩 龍尊王佛, 憶恩 精進軍佛(新加坡)、憶恩 精進喜佛, 憶恩 寶火佛, 憶恩 寶月光佛, 憶恩 現無愚佛, 憶恩 寶月佛, 憶恩 無垢佛, 憶恩 勇施佛, 憶恩 清浄佛, 憶恩 清浄施佛, 憶恩 婆留那佛, 憶恩 水天佛, 憶恩 堅德佛, 憶恩 旃檀功德佛, 憶恩 無量掬光佛. 憶恩 光徳佛, 憶恩 無忧德佛, 憶恩 那羅延佛, 憶恩 功德華佛, 憶恩 清淨光游戲神通佛, 憶恩 莲華光游戲神通佛, 憶恩 財功德佛, 憶恩 德念佛, 憶恩 善名称功徳佛, 憶恩 红焰帝幢王佛, 憶恩 善游步功德佛, 憶恩 斗戰勝佛, 憶恩 善游步佛, 憶恩 周匝莊嚴功德佛, 憶恩 寶華游步佛, 憶恩 寶莲華善住婆羅树王佛, 憶念 常精進菩薩、憶念 不休息菩薩、憶念 寶掌菩薩、憶念 勇施菩薩、憶念 寶月菩薩, 憶念 月光菩薩, 憶念 滿月菩薩、憶念 大力菩薩、憶念 無量力菩薩、憶念 越三界菩薩, 憶念 跋陀婆羅菩薩, 憶念 寶積菩薩(新加坡)、憶念 導師菩薩, 憶念 妙光菩薩, 憶念 德藏菩薩, 憶念 求名菩薩, 憶念 堅滿菩薩, 憶念 大樂說菩薩, 憶念 智積菩薩, 憶念 上行菩薩, 憶念 無邊行菩薩, 憶念 淨行菩薩, 憶念 安立行菩薩, 憶念 阿逸多菩薩, 憶念 常不輕菩薩, 憶念 宿王華菩薩, 憶念 一切眾生憙見菩薩, 憶念 妙音菩薩, 憶念 上行意菩薩, 憶念 莊嚴王菩薩, 憶念 華德菩薩, 憶念 得勤精進力菩薩, 憶念 持地菩薩, 憶念 淨眼菩薩, 憶念 淨藏菩薩, 憶念 光照莊嚴相菩薩, 憶念虛空藏菩薩, 憶念 轉法輪菩薩, 憶念 寶藏菩薩, 憶念 法光菩薩, 憶念 觀自在菩薩, 憶念 聖觀自在菩薩, 憶念 華嚴菩薩, 憶念 大莊嚴菩薩, 憶念 日光菩薩, 憶念 曰智光菩薩(新加坡)、王淑芬闔家、陳王文闔家、tai tiong sing(馬來西亞)×2、憶念 阿閦如來, 憶念 金剛薩埵菩薩、憶念 金剛王菩薩、憶念 金剛愛菩薩、憶念 金剛喜菩薩, 憶念 寶生如来, 憶念 金剛寶菩薩、憶念 金剛光菩薩、憶念 金剛幢菩薩、憶念 金剛笑菩薩, 憶念 阿彌陀如来, 憶念 金剛法菩薩、憶念 金剛利菩薩、憶念 金剛因菩薩、憶念 金剛密語菩薩, 憶念 不空成就如來,憶念 金剛業菩薩、憶念 金剛護菩薩、憶念 金剛牙菩薩、憶念 金剛拳菩薩, 憶念 大日如來, 憶念 寶幢如來, 憶念 開敷華王如來, 憶念 無量壽如來, 憶念 天鼓雷音如來, 憶念 金剛波羅蜜菩薩, 憶念 寶波羅蜜菩薩, 憶念 法波羅蜜菩薩, 憶念 羯磨波羅蜜菩薩, 憶念 金剛嬉戲菩薩、憶念 金剛鬘菩薩、憶念 金剛歌菩薩、憶念 金剛舞菩薩, 憶念 金剛焚香菩薩, 憶念 金剛花菩薩, 憶念 金剛燈菩薩, 憶念 金剛塗香菩薩, 憶念 金剛鉤菩薩, 憶念 金剛索菩薩, 憶念 金剛鎖菩薩, 憶念 金剛鈴菩薩(新加坡)、憶念 一切供養雲海菩薩摩訶薩, 憶念 一切成辦菩薩摩訶薩, 憶念 一切奉教菩薩摩訶薩, 憶念 一切使者菩薩摩訶薩, 憶念 一切隨順菩薩摩訶薩, 憶念 孔雀明王, 憶念 金剛手菩薩, 憶念 金剛總持菩薩, 憶念 除蓋障菩薩, 憶念 除一切蓋障菩薩, 憶念 不動明王, 憶念 降三世明王, 憶念 軍茶利明王, 憶念 大威德明王, 憶念 金剛夜叉明王, 憶念 佛頂尊勝佛母, 憶念 愛染明王, 憶念 持捧明王, 憶念 大力明王, 憶念 無能勝明王, 憶念 虛空無垢執金剛、憶念 虛空游步執金剛、憶念 虛空生執金剛、憶念 被雜色衣執金剛、憶念 善行步執金剛, 憶念 住一切法平等執金剛、憶念 哀憨無量眾生界執金剛、憶念 那羅延力執金剛、憶念 大那羅延力執金剛、憶念 妙執金剛, 憶念 勝迅執金剛、憶念 無垢執金剛、憶念 刃迅執金剛、憶念 如來甲執金剛、憶念 如來句生執金剛, 憶念 住無戲論執金剛、憶念 如來十力生執金剛、憶念 無垢眼執金剛、憶念 金剛手秘密主、憶念 穢跡金剛(新加坡)、憶念 功德林菩薩。憶念 慧林菩薩。憶念 勝林菩薩。憶念 無畏林菩薩。憶念 慚愧林菩薩, 憶念 精進林菩薩。憶念 力林菩薩。憶念 行林菩薩。憶念 覺林菩薩。憶念 智林菩薩, 憶念 法華會上 稽首佛足捨眾而退 諸比丘比丘尼 清信士清信女五千人等, 憶念 無垢生帝釋, 憶念一切護士, 憶念 善財菩薩, 憶念 堅淨信菩薩, 憶念 好疑問菩薩, 憶念 慈氏菩薩, 憶念 大勢至菩薩, 憶念 總持王菩薩, 憶念 妙吉祥菩薩, 憶念 遍吉菩薩, 憶念 延命地藏菩薩, 憶念 延命觀音菩薩, 憶念 延命普賢菩薩, 憶念法身如來 毗盧遮那, 憶念報身如來 盧舍那, 憶念應身如來 釋迦牟尼, 憶念 普賢菩薩, 憶念 文殊師利菩薩(新加坡)、憶念 多寶佛塔, 憶念 掌善童子, 憶念 掌惡童子、蔡惠卿 (普請十方 一切諸佛 護念)、陳素賢 (普請十方 一切諸佛 護念), 陳素淨 (普請十方 一切諸佛 護念)、陳彥勳 (普請十方 一切諸佛 護念)(新加坡)

-祈求善緣具足-隨喜護持[乙未年華嚴海會]:海會傳供功德
張鴻宇、夏銀德(中國上海市)、點亮*心燈*誠願:上報四重恩,下濟三途苦;若有見聞者,悉發菩提心(中國廣州市)、王淑芬闔家、點亮*心燈*誠愿” 四生九有,同登華藏玄門;八難三途,共入毗盧性海(中國廣州市)、陳王文闔家、chin shining(馬來西亞)×2、一切眾生、一切護法、蔡惠卿、陳素賢、陳素淨、陳彥勳(新加坡)

-祈求無病自在-隨喜護持[乙未年華嚴海會]:《華嚴法界綸音讚佛儀》功德
楊東昇×5、李明哲、侯麗貞、宋文煥(中國上海市)、付慶霞(中國山東臨沂市)、林才東合家(普皆迴向)(中國四川成都市)、陳王文+吳春來、點亮*心燈*誠願:上報四重恩,下濟三途苦;法界眾生 同圓種智; 世界和平 國泰民安(中國廣州市)、黃亦辰、王淑芬闔家、點亮*心燈*誠願“普皆迴向:法界眾生,迴向無上菩提,迴向真如實際(中國廣州市)、陳王文闔家、khor ah ki(馬來西亞)×2、林致名、陳彥勳 (普請十方 諸佛菩薩 佛光注照 新加坡共和國)、一切眾生、一切護法、蔡惠卿、陳素賢、陳素淨、陳彥勳(新加坡)

-祈求災障消除-隨喜護持[乙未年華嚴海會]:《華嚴護摩法》功德
陳玉榮(中國上海市)、林才東合家(普皆迴向)(中國四川成都市)、點亮*心燈*誠 願消三障諸煩惱,願得智慧真明了, 普願罪障悉消除,願離憂患常安樂(中國廣州市)、顏耀輝+陳頤真、李玉香+李玉營+李曉明 閤家(中國寶雞市)、法界眾生(中國北京)、王淑芬闔家、點亮*心燈*誠願 {願諸眾生 永具安樂及安樂因;願諸眾生 永離眾苦及眾苦因;願諸眾生 永具無苦之樂 真心怡悅;願諸眾生 永離貪嗔之心 住平等舍}(中國廣州市)、陳王文闔家、tai chee yung(馬來西亞)×2、迴向林致名累世及現世冤親債主同修佛法國度、一切眾生、一切護法、蔡惠卿、陳素賢、陳素淨、陳彥勳(新加坡)、一切護士、一切護生人員、一切護理人員、一切護療人員、一切求醫人員、一切衛生工作人員、一切醫生、一切救醫人員、一切救生人員、一切救護人員、一切醫務人員、一切醫療人員(新加坡)、董佳盈

-祈求智慧妙吉祥!隨喜護持【12/26-12/31和上海會開示】功德

宋永晏(中國上海市)、王建成(中國山東臨沂市)、
點亮*心燈*誠願:正法久住 法界眾生 同圓種智(中國廣州市)、法界眾生(中國北京)×6、王淑芬闔家、陳王文闔家、tai tsering sonam(馬來西亞)×2、一切眾生(願一切眾生 皆到此 為聽為持為增 當種無上願 護持法藏)、一切護法、蔡惠卿、陳素賢、陳素淨、陳彥勳(新加坡)、黃俊輝、洪綾祝、黃鈺晴、黃俐穎(高雄市大寮區上寮路…)

【我要護持此篇文章】
上一則回目錄下一則
我要加入【網路二百五憨護法】→
姓名: *
E-mail: *
大華嚴寺公告
 空庭新書--《人生的真諦苦集滅道 ――華嚴經四聖諦品講記》.2018年八月面世!
 【空庭新書力作】:《轉吧!地藏象限 —海雲和上《地藏經》馬來西亞檳城弘法講記》
 【空庭好書一波波.和上解藥師經第三部曲】:《成佛方程式—《藥師經》北美溫哥華弘法講記》
 
更多文章列表
護持功德名單
 網路隨喜護持8/4-11【2018華嚴普賢戒會】功德主芳名錄
 護持6/27-29和上高雄禪林開示《第50參:德生童子‧有德童女》弘法功德主芳名錄
 網路助印《華嚴大藏經─六合經》(心經,大悲咒,彌陀經,普門品,金剛經,普賢行願品,)功德主芳名錄
 
更多文章列表
關於海雲和上新古典華嚴法像威儀修行入門華嚴活動關於大華嚴寺每週主題行動網