大華嚴寺各分會 | 加入會員 | 回首頁 | 連絡我們 | 行動版  
  大華嚴寺藏文物
網站全文檢索
   
全球華嚴網站
大華嚴寺-和上弘法G+
海雲繼夢博客
空庭網路書店
大華嚴寺粉絲專頁.喊個讚!
大華嚴寺官網
海雲和上微博弘法頻道
海雲和上HD講經-Youtube網路電視台
華嚴facebook
語音弘法
   線上華嚴電子文庫
   漢文電子大藏經
   CBETA電子佛典集成
   空庭書苑網路書店
   推薦! youtube‧大華嚴寺影音頻道
  目前所在 : 華嚴首頁 > 法像威儀 > 大華嚴寺藏文物 > 書畫
書畫 雕刻.器物 寺內法器 供養法壇
全部文章列表: 書畫 | 
 
阿彌陀佛坐像(紙本捲軸畫) 【文/陳清香(華嚴博物館籌備處主任) 攝影/唐岱蘭】
上稿人- 究竟依編輯小組 2016-01-08
念佛法門-稱名念佛
實相念佛-思惟修
實相念佛(三十三):阿彌陀經的表法
畫正中阿彌陀佛坐於須彌座上端的蓮花寶座上,頭上有紺青色螺狀髮紋,而頂門中心為突起的肉髻,上端飾以紅色寶玉。佛額頭寬廣,兩眉做弧形彎曲,兩眼瞼下垂,整個法相是以細線條勾勒出勻稱的五官,加上眉心的白毫相,特長的雙耳,胸前的卍字,符合佛的三十二相,八十種好。
回目錄
陳志斌
查念慈、魏瑞彬、查景耀閤家
陳彥勳(新加坡)
李志亨
高俊仁
蘇明珠
吳麗玉(美國)
●封面說明

阿彌陀佛坐像,紙本捲軸畫,連外裱褙長245公分,寬111.4公分;實質畫幅內高181公分,寬91公分。本幅阿彌陀佛坐像,造形端莊,寶蓋寶座裝飾華美,遺有前清宮廷的豔麗色澤。現藏於台北大華嚴寺。


 畫正中阿彌陀佛坐於須彌座上端的蓮花寶座上,頭上有紺青色螺狀髮紋,而頂門中心為突起的肉髻,上端飾以紅色寶玉。佛額頭寬廣,兩眉做弧形彎曲,兩眼瞼下垂,整個法相是以細線條勾勒出勻稱的五官,加上眉心的白毫相,特長的雙耳,胸前的卍字,符合佛的三十二相,八十種好。

 佛身內著淡色的衣與裳,於胸下結帶鑲寬邊的紋飾。外披偏袒右肩覆蓋左臂的深紅色印花袍服,長袍垂及腰下,直至腿足,而另一衣端卻繞過右肩,因此形成兩肩臂覆蓋華麗衣帛,前胸及右臂腕袒露的服式。

 佛兩手置於腹前作禪定印,兩足足心朝上,作結跏趺坐式,所坐寶蓮,花瓣外層顏色深暗,內層淺淡黃褐色,每瓣更繪小花飾。

 在蓮華寶座之下,以半鳥瞰的視距,畫出一片起伏波浪,而波浪下端是為華麗的亞字型須彌座,在正面分隔三框格中。每框上端一條、下端二條的紅色橫樑上,均鑲崁以藍色寶石。而中框部份,則以四條頭尾雕刻花紋的柱子,分隔成三個畫面,座前正中向前凸出中央部份的畫面,畫了一隻鬃毛外張、雙眉濃密、雙目圓瞪、聳鼻抿嘴的獅子正面。左右兩側的畫面,則畫出珊瑚、瑪瑙、瓔珞等寶石,整個須彌座顯得十分富貴華麗。

 阿彌陀佛的頭後有圓形頭光,身後有更大的圓形身光,光中原勾勒有細細的線條,或許為了襯托主尊身影更加突顯,而將光輪塗成黑色,光輪的外圈再塗以暗紅色,如此外圈黑色,中圈佛衣暗紅色,上頭下花寶藍色,內圈正中佛面及胸前肌膚,以及手足,悉是明度極高的淺白膚色,十分亮麗。

 而阿彌陀佛頭光的頂上,尚有由布縵圍成,絲帶相結,珠寶點綴垂掛的華蓋,高懸在畫端頂上。而華蓋四周,以細線勾勒出朵朵雲層與拋空花卉,佈滿空間,猶如天雨落花。

 阿彌陀佛,梵文名Amita-Budda,是西方極樂世界的教主,早期譯稱無量壽佛,梵文名本含有無量光Amitabha與無量壽Amitayus兩個意義。敘述極樂世界的主要經典為:《佛說阿彌陀經》、《佛說無量壽經》與《佛說觀無量壽佛經》,此三部又稱西方淨土三經,是大乘佛教的重要典籍之一,約成立於二世紀之際,其中《佛說阿彌陀經》主要敘述極樂世界的勝妙景像,而《佛說觀無量壽佛經》中,釋迦世尊告訴韋提希夫人的十六觀中的第九觀,即是觀無量壽佛的身相光明,經文曰:

無量壽佛身。如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。眉間白毫右旋宛轉如五須彌山。佛眼清淨如四大海水清白分明。身諸毛孔演出光明如須彌山。彼佛圓光如百億三千大千世界。於圓光中。有百萬億那由他恒河沙化佛。一一化佛。亦有眾多無數化菩薩。以為侍者。無量壽佛有八萬四千相。一一相中。各有八萬四千隨形好。一一好中復有八萬四千光明。一一光明遍照十方世界。念佛眾生攝取不捨。其光相好及與化佛。不可具說。但當憶想令心明見。見此事者。即見十方一切諸佛。以見諸佛故名念佛三昧。作是觀者。名觀一切佛身。以觀佛身故亦見佛心。諸佛心者大慈悲是。以無緣慈攝諸眾生。作此觀者。捨身他世生諸佛前。得無生忍。是故智者應當繫心諦觀無量壽佛。

 這段觀想文字中,備述了阿彌陀佛所具備的無量壽與無量光的深邃內涵,若換另一說詞,此佛所在是空間無量,時間無盡的。而隨著淨土思想的流布,自二世紀起,中亞、中土等南北各地的石窟、伽藍、佛寺等,莫不畫造了為數可觀的阿彌陀佛尊像。而在不同時間與地域,各自展現了不同的阿彌陀佛風貌,本幅阿彌陀佛坐像,造形端莊,寶蓋寶座裝飾華美,遺有濃濃的前清宮廷的豔麗色澤。

 面對著尊像前,不禁低吟起每日課誦的偈子:

彌陀佛大願王 慈悲喜捨難量
眉間常放白毫光 度眾生極樂邦
八德池中蓮九品 七寶妙樹成行
如來聖號若宣揚 接引往西方
如來聖號若宣揚 同願往西方
阿彌陀佛身金色 相好光明無等倫
白毫宛轉五須彌 粓目澄清四大海
光中化佛無數億 化菩薩眾亦無邊
四十八願渡眾生 九品咸令登彼岸
南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀佛
【我要護持此篇文章】
回目錄
我要加入【網路二百五憨護法】→
姓名: *
E-mail: *
書畫
 謝季芸書大華嚴寺總本山聯 【文/陳清香(華嚴博物館籌備處主任)】
 阿彌陀佛坐像(紙本捲軸畫) 【文/陳清香(華嚴博物館籌備處主任) 攝影/唐岱蘭】
 駱拓畫五台山〈華嚴寶殿圖〉 【文/陳清香(華嚴博物館籌備處主任)】
 
更多文章列表
雕刻.器物
 毗盧遮那佛(大日如來)像 【文/陳清香(華嚴博物館籌備處主任) 攝影/唐岱蘭】
 十一面觀音
 毗盧觀音 【文/陳清香(華嚴博物館籌備處主任)】
 
更多文章列表
寺內法器
 禪堂法器---香板、竹箆等警策法具
 禪堂法器---犍稚
 禪堂法器---蒲團
 
更多文章列表
供養法壇
 供養一切如來智印法壇
 華嚴轉經輪──讓美好的生命因素動起來!
 
更多文章列表
關於海雲和上新古典華嚴法像威儀修行入門華嚴活動關於大華嚴寺每週主題行動網